boldbooks.no

“Blåtroll og den ødelagte bærpinnen” er nå også til salgs på boldbooks.no, både som papirbok og e-bok. Jeg har hatt det veldig gøy de siste dagene, først med å lage e-boken, ved hjelp av Kristin Over-Reins bok “Gi ut din egen e-bok”, og så med å legge den ut til salgs her på Trollfortellinger. Denne […]

Blue Troll

                Blue Troll’s Broken Berry Rod has been selling on Amazon for a couple of years now, and the time has come to teach him Norwegian. Norway, after all, is the country in which he and the other trolls, and Besti for that matter, live.  However, although fairly […]